Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
31.03.2023
Neplátce DPH
Od 6.3.2023 jsme přestali být plátci DPH. číst celé
31.03.2023
Změna cen
Od 1.3.2023 probíhá změna cen vah, prosím informujte se ohledně aktuální ceny u jednotlivých produktů. Děkujeme. číst celé
15.06.2022
Od 1.7.2022 dochází ke změně cen
Od 1.7.2022 dochází ke změně cen vah společnosti KERN & SOHN GmbH z důvodu růstu cen materiálu, energií a přepravy. Ceny budeme postupně měnit, p... číst celé
Zobrazit všechny novinky

 

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 

Obchodní podmínky

Nákupní řád

 • Objednávka zboží provedená prostřednictvím internetového obchodu www.lava-vahy.cz je považována za závaznou.
 • Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se obeznámil s obchodními podmínkami, a že s těmito podmínkami souhlasí.

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.lava-vahy.cz, jehož provozovatelem je Lava - váhy Buková 126,Merklín 33452 IČ:68814712. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen "provozovatel") a kupujícího (dále jen "zákazník").

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Zákazník si vybere zboží jeho vyhledáním v katalogu zboží a jeho zahrnutím do elektronické (závazné) objednávky včetně požadovaného množství. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění dalších veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí zákazníkem.
 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.lava-vahy.cz jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem i reklamačním řádem.
 • Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží zákazníkem v místě jeho dodání a jeho zaplacení.
 • Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená zákazníkem v registračním formuláři.

2. Práva a povinnosti provozovatele

 • Provozovatel se zavazuje vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na místo dodání v termínu stanoveném v katalogu zboží. Dodací lhůta objednaného zboží odpovídá vždy dodací lhůtě zboží s nejdelší dodací lhůtou, které se v dané objednávce vyskytuje. Pokud provozovatel nebude moci dodat zboží v takto stanovené dodací lhůtě, bude o tom zákazníka informovat nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí závazné objednávky a současně navrhne náhradní řešení.
 • Provozovatel se zavazuje vystavit ke každé objednávce dodací list, resp. daňový doklad a předat je zákazníkovi společně se zbožím.
 • Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Provozovatel má právo odmítnout objednávku či její část, stane-li se plnění dle této objednávky či její části nemožným (z důvodu vyprodání zásob, atd.), za předpokladu, že se nedohodne se zákazníkem na novém plnění.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část ohledně zboží, které se již nevyrábí či nedodává v době uskutečnění objednávky zákazníkem. V případě, že tato situace nastane, bude provozovatel zákazníka bezodkladně informovat a případně mu navrhne jiné plnění.
 • Provozovatel je povinen chránit získané údaje o zákazníkovi v souladu s podmínkami uvedenými v pravidlech ochrana osobních dat.

3. Práva a povinnosti zákazníka

 • Zákazník je povinen uvést do registračního formuláře jméno a příjmení, popřípadě název firmy, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, a svoji emailovou adresu či telefon.
 • Zákazník nejpozději při převzetí objednaného zboží zaplatí celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník již srozuměn při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Zákazník má právo stornovat odeslanou objednávku nejpozději do dne dodání zboží.
 • Zákazník je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci. Porušení této povinnosti jde k tíži zákazníka.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.lava-vahy.cz zákazník dává provozovateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech.
 • Zákazník má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to provozovatele písemnou formou. Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o zákazníkovi z databáze vymazat.

5. Reklamace

Reklamační řád internetového obchodu www.lava-vahy.cz obsahuje informace potřebné při uplatňování Vaší reklamace zboží nakoupeného v našem obchodě. Společně s Nákupním řádem určuje podmínky prodeje a upřesňuje podmínky a povinnosti prodávajícího (dále jen "provozovatel") a kupujícího (dále jen "zákazník").

5.1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené zákazníkem v internetovém obchodě www.lava-vahy.cz (dále jen "zboží").
Provozovatelem je společnost Ladislav Janda, Buková 126, 33452 Buková, IČO 68814712
Zákazníkem je subjekt, který s provozovatelem uzavřel smlouvu o koupi zboží.

5.2. Záruční podmínky

Vykazuje-li zboží zjevné vady, např. pokud je zákazníkovi předáno v poškozeném balení, je zákazník oprávněn takovéto zboží nepřevzít. Nadále mu však zůstává zachován nárok na poskytnutí řádného plnění od provozovatele či případně možnost stornovat objednávku zboží.
Zákazník je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o zjištěných vadách.
Vyskytnou-li se po převzetí zboží zákazníkem v záruční době vady zboží, je oprávněn uplatnit vůči provozovateli reklamaci vady.
Délka záruční doby se řídí zákonem a je vyznačena na záručním listu. Tato záruční doba vždy běží od převzetí zboží zákazníkem.

Zákazník uplatní reklamaci poštou nebo osobně na adresu:
Ladislav Janda, Buková 126, 33452 Buková
Každá reklamace musí obsahovat:
 • číslo objednávky
 • popis zjištěných závad, včetně toho, jak se projevují, příp. jak působí na funkčnost zboží
 • kopii faktury, dokladu o zaplacení
Provozovatel rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom zákazníka elektronickou poštou, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak. 
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodne na jiném řešení. 
Provozovatel neodpovídá za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním po jeho převzetí zákazníkem a za vady způsobené špatnou manipulací se zbožím a jeho neodborným používáním ze strany zákazníka.
 
Řešení sporu mimosoudní cestou
V případě nevyřešené reklamace do jednoho kalendářního roku může spotřebitel využít práva na řešení sporu mimosoudní cestou. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

Více zde

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Podle § 1829, odst. 1 občanského zákoníku: Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obcho@lava-vahy.cz.

6.2. Podle § 1831, odst. 1 občanského zákoníku: Odstoupí-li spotřebitel od smouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel.

6.3. Podle § 1832, odst. 1 občanského zákoníku: Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a poku mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

6.4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.5. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu www.lava-vahy.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

TOPlist

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz